Fel comisiynwyr annibynnol Cymru ar gyfer Plant ac ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gennym rolau neilltuol ond buddiannau cyffredin. Rydym am alluogi cyrff cyhoeddus i roi hawliau plant i fod yn ddiogel, yn iach ac i ffynnu yma ac erbyn hyn yng nghanol eu cynllunio a’u cyflwyno. Rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn dal i fod heb eu geni.

Sgroliwch i lawr i weld a dewis categorïau

Cydweithrediad rhwng Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru

Dysgu ar y cyd i weitho ar y cyd

  • Oes gan eich sefydliad strwythur arweinyddiaeth lefel uchel i roi cyngor a thrafod materion sy’n ymwneud â phlant?
  • Sut mae’n gallu hwyluso cydlynu hynny â rhannau eraill o’ch sefydliad i gynnal eich amcanion llesiant/prosiect?
  • Sut mae’n gallu hwyluso integreiddio systemau a gweithdrefnau i gefnogi cydlyniant rhwng adrannau, sefydliadau ac asiantaethau eraill? H.y. integreiddio asesiadau anghenion ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol
  • Oes gan yr holl staff a phartneriaid ddealltwriaeth sylfaenol o egwyddorion a safonau hawliau plant? Ydyn nhw’n ymroddedig i’r safonau hynny?
  • Pa hyfforddiant allai fod yn angenrheidiol i staff a phartneriaid er mwyn cynnal hawliau plant?