Fel comisiynwyr annibynnol Cymru ar gyfer Plant ac ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gennym rolau neilltuol ond buddiannau cyffredin. Rydym am alluogi cyrff cyhoeddus i roi hawliau plant i fod yn ddiogel, yn iach ac i ffynnu yma ac erbyn hyn yng nghanol eu cynllunio a’u cyflwyno. Rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn dal i fod heb eu geni.

Sgroliwch i lawr i weld a dewis categorïau

Cydweithrediad rhwng Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru

Gwrando ar Blant a Rhoi Sylw i’w Barn

  • Pa drefniadau sydd gennych chi ar waith i sicrhau bod plant yn cael eu cynnwys wrth wneud penderfyniadau ynghylch eich amcanion llesiant/sefydliad/prosiect?
  • Ydy’r trefniadau hyn yn adlewyrchu amrywiaeth y boblogaeth? Sut maen nhw’n cefnogi ymwneud ystyrlon grwpiau o blant sydd ymhlith y mwyaf agored i niwed/ar y cyrion?
  • Sut rydych chi’n bwriadu defnyddio Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol Plant a Phobl Ifanc Cymru i dywys y dull o gynnwys plant?
  • Beth yw statws Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol Plant a Phobl Ifanc Cymru yn eich sefydliad?