Fel comisiynwyr annibynnol Cymru ar gyfer Plant ac ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gennym rolau neilltuol ond buddiannau cyffredin. Rydym am alluogi cyrff cyhoeddus i roi hawliau plant i fod yn ddiogel, yn iach ac i ffynnu yma ac erbyn hyn yng nghanol eu cynllunio a’u cyflwyno. Rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn dal i fod heb eu geni.

Sgroliwch i lawr i weld a dewis categorïau

Cydweithrediad rhwng Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru

Dweud wrth Blant am eu Hawliau a Darparu Gwybodaeth Briodol

  • Sut mae plant yn cael eu cefnogi i chwarae rhan ystyrlon yn y broses o wneud penderfyniadau? Sut maen nhw’n cael eu grymuso i ddysgu am eu hawliau a amlinellir yn CCUHP, eu cyrchu a’u hawlio? Ydyn nhw’n cael eu cefnogi i ddysgu sgiliau newydd a fydd o fudd i’w hymwneud â phenderfyniadau?
  • Ydy’r trefniadau cynnwys a’r deunyddiau gwybodaeth yn cael eu cyhoeddi mewn iaith a fformat sy’n addas ar gyfer anghenion plant?