Fel comisiynwyr annibynnol Cymru ar gyfer Plant ac ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gennym rolau neilltuol ond buddiannau cyffredin. Rydym am alluogi cyrff cyhoeddus i roi hawliau plant i fod yn ddiogel, yn iach ac i ffynnu yma ac erbyn hyn yng nghanol eu cynllunio a’u cyflwyno. Rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn dal i fod heb eu geni.

Sgroliwch i lawr i weld a dewis categorïau

Cydweithrediad rhwng Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru

Cynllunio ar gyfer cydweithio

  • Pa randdeiliaid/asiantaethau allai eich helpu i fwyafu eich cyfraniad i hawliau plant wrth gyflawni eich prosiect/amcan llesiant?
  • A yw plant wedi cael ffocws clir, sy’n flaenoriaeth yn eich trefniadau partneriaeth?
  • Sut bydd y camau gweithredu ar gyfer plant yn cael eu cydlynu’n eglur ar draws y trefniadau partneriaeth/prosiect?