Fel comisiynwyr annibynnol Cymru ar gyfer Plant ac ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gennym rolau neilltuol ond buddiannau cyffredin. Rydym am alluogi cyrff cyhoeddus i roi hawliau plant i fod yn ddiogel, yn iach ac i ffynnu yma ac erbyn hyn yng nghanol eu cynllunio a’u cyflwyno. Rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn dal i fod heb eu geni.

Sgroliwch i lawr i weld a dewis categorïau

Cydweithrediad rhwng Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru

Adolygu cydweithio

  • Faint o staff a phartneriaid gafodd hyfforddiant hawliau plant?
  • Oes gennych chi gynllun sy’n nodi’n glir pwy sy’n gyfrifol am gamau gweithredu a newidiadau eich prosiect/amcan llesiant?
  • Ydy sefydliadau’n cyflawni eu rhwymedigaethau eu hunain o ran hawliau plant? Os nad ydynt, sut mae modd goresgyn y rhwystrau?
  • Beth arall allai gael ei wneud yn eich prosiect/amcan llesiant er mwyn cryfhau atebolrwydd am hawliau plant ar draws y trefniadau cydweithio?
  • Pa fanteision mae modd eu nodi yn sgîl cydweithio?