Fel comisiynwyr annibynnol Cymru ar gyfer Plant ac ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gennym rolau neilltuol ond buddiannau cyffredin. Rydym am alluogi cyrff cyhoeddus i roi hawliau plant i fod yn ddiogel, yn iach ac i ffynnu yma ac erbyn hyn yng nghanol eu cynllunio a’u cyflwyno. Rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn dal i fod heb eu geni.

Sgroliwch i lawr i weld a dewis categorïau

Cydweithrediad rhwng Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru

Cyngor Abertawe – cynllun hawliau plant a phobl ifanc – hawliau plant a datblygu’r gweithlu

Er mwyn cefnogi gweithrediad effeithiol eu hymrwymiad eu hunain i roi sylw dyledus i CCUHP, sefydlodd Cyngor Abertawe Gynllun Hawliau Plant a Phobl Ifanc. Un elfen o’r Cynllun hwn yw darparu hyfforddiant a chefnogi gwasanaethau i ystyried sut mae CCUHP yn berthnasol i’w gweithrediad o ddydd i ddydd a sut mae modd cymhwyso hawliau plant yn ymarferol neu eu gwreiddio yn seilwaith y gwasanaeth. Mae’r gyfres o raglenni hyfforddi  wedi cynnwys cwrs hyfforddi penodol ar CCUHP ar-lein, hyfforddiant wedi’i deilwra ar gyfer staff, partneriaid a rhanddeiliaid eraill a hyfforddiant wedi’i deilwra i gefnogi ysgolion i gyflawni statws Parchu Hawliau UNICEF. Hyd yma, mae 1654 o bobl ar draws y cyngor (uwch-arweinyddion, aelodau craffu a Chabinet, blynyddoedd cynnar, ysgolion, gwasanaethau ieuenctid a PREVENT) wedi cymryd rhan mewn cyfleoedd i ddatblygu’r gweithlu hawliau plant.