Fel comisiynwyr annibynnol Cymru ar gyfer Plant ac ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gennym rolau neilltuol ond buddiannau cyffredin. Rydym am alluogi cyrff cyhoeddus i roi hawliau plant i fod yn ddiogel, yn iach ac i ffynnu yma ac erbyn hyn yng nghanol eu cynllunio a’u cyflwyno. Rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn dal i fod heb eu geni.

Sgroliwch i lawr i weld a dewis categorïau

Cydweithrediad rhwng Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru

Asesu – Beth sy’n bwysig i blant?

  • Beth rydych chi’n ei wybod am gyflwr llesiant plant ar draws yr ardal leol ar hyn o bryd? Beth yw’r negeseuon allweddol sy’n dod i’r amlwg o’r data mewn perthynas â llesiant economaidd, cymdeithasol, diwylliannol, sifil ac amgylcheddol plant?
  • Ydy’r data’n amlygu’r gwahaniaethau llesiant rhwng gwahanol grwpiau o blant (h.y. grwpiau agored i niwed/sydd ar y cyrion)? A oes bylchau yn y data?
  • Beth yw’r tueddiadau hirdymor ar gyfer llesiant plant?