Fel comisiynwyr annibynnol Cymru ar gyfer Plant ac ar gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol, mae gennym rolau neilltuol ond buddiannau cyffredin. Rydym am alluogi cyrff cyhoeddus i roi hawliau plant i fod yn ddiogel, yn iach ac i ffynnu yma ac erbyn hyn yng nghanol eu cynllunio a’u cyflwyno. Rydym hefyd am sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer y tymor hir – ar gyfer gweddill bywydau plant sy’n byw yn eu cymunedau nawr, ac ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol yn dal i fod heb eu geni.

Sgroliwch i lawr i weld a dewis categorïau

Cydweithrediad rhwng Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol a Chomisiynydd Plant Cymru

Cynllunio’r Gweithlu

  • Oes gennych chi lefel ddigonol o adnoddau dynol a thechnegol i’ch helpu i gyflawni’r amcan llesiant/amcan y prosiect a mwyafu’r cyfraniad rydych chi’n ei wneud i hawliau plant ar draws pob un o’r saith Nod Llesiant?
  • A oes bylchau sgiliau / gwybodaeth? Sut byddwch chi’n ymdrin â hynny?